Macro-fotografie volgens Harry Hilders

Macro-fotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn. Het mag macrofotografie heten, wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Anders gezegd: wanneer het geprojecteerde beeld op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, dan is het macrofotografie. Is de vergroting kleiner dan 1:1, dan noemen we de foto een close-up.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *