Tag Archives: macro fotografie

Macro-fotografie volgens Harry Hilders

Macro-fotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn. Het mag macrofotografie heten, wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Anders […]